سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
قربانگاه خردها را بیشتر آنجا توان یافت که برق طمعها بر آن تافت . [نهج البلاغه]